Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV – tiền đề cho thành công của toàn khóa

Ngày đăng: 22/07/2021 00:00