Lễ mít tinh và chào cờ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày đăng: 03/09/2018 00:00