18:15 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 8853/UBND-NC ngày 15/09/2021 của UBND tỉnh V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Nội dung trích yếu Thực hiện Công văn số 1464/TTCP-PC, ngày 23 tháng 8 năm 2021 củaThanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8853/UBND-NC ngày 15/09/2021 V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành 15/09/2021
Hình thức văn bản Công văn
Ghi chú + Thời gian nhận bài dự thi: Tính từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 10/10/2021 (nếu gửi qua đường bưu điện thì được tính theo dấu bưu điện nơi gửi). + Thời gian Thanh tra tỉnh gửi bài dự thi về Báo Thanh tra: Trước ngày 15/10/2021.
File đính kèm: Tài liệu triển khai Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về PCTN.rar