Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 720 cá nhân thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam

Ngày đăng: 04/12/2021 16:05