Chi đoàn Thanh tra tỉnh tham và tặng quà, động viên các chiến sĩ Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Ngày đăng: 22/01/2021 00:00