26.803 lượt tiếp công dân và giải quyết 1.435 đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn từ 7/2016 đến 7/2021

Ngày đăng: 09/03/2022 16:24