05:31 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024

Tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, kéo dài

06/08/2021 00:00

<h2 style="text-align:justify">Thanh tra Ch&iacute;nh phủ vừa c&oacute; văn bản b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; đề xuất Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ giao chủ tr&igrave; để tiếp tục thực hiện việc kiểm...

Một số điểm mới của Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011

22/07/2021 00:00

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:black">Ng&agrave;y 19/10/2020,...

Họp sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

15/04/2020 00:00

Ngày 20/2, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ họp lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Nghị định 75). Phó Tổng Thanh...

Tiếp dân, giải quyết KN,TC chuyển biến rõ nét

03/09/2019 00:00

(Thanh tra) - Đó là nhận định của Thanh tra Chính phủ (TTCP) tại báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp...

Ban Bí thư đề nghị tỉnh Đắk Lắk rà soát xử lý sai phạm, tiêu cực

15/07/2019 00:00

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk rà soát việc xử lý những sai phạm, tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân, khiếu nại tố cáo, kéo dài bất cập.       ...

Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm tra,rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài

01/06/2019 00:00

Sáng 07/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm triển khai Quyết định 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP...

Tăng cường công tác tiếp công dân và khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24/03/2019 00:00

Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác tiếp công dân và khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tổng Thanh tra: Khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp và gay gắt

23/11/2018 00:00

(Thanh tra) - Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo (KN, TC) từ cuối năm 2017 đến nay còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Tình trạng công dân tụ tập đông...

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

24/08/2018 00:00

Ngày 24/8, tại Quảng Ninh, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì hội...

Một số quy định mới trong Luật tố cáo năm 2018

24/07/2018 00:00

 Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Luật tố cáo năm 2018 đã được chính thức thông qua với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019 bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý.

Tổng Thanh tra: Khiếu nại, tố cáo giảm, đoàn đông người, phức tạp tăng

07/11/2017 00:00

(Thanh tra) - Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cho hay, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2017 có giảm so với năm trước, nhưng vẫn diễn biến phức tạp, gay gắt, số đoàn đông người tăng...

Khiếu nại, tố cáo tiếp tục diễn biến phức tạp

28/09/2017 00:00

(Thanh tra) - Chiều 27/8, tại TP Nha Trang, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8, báo cáo đánh giá công tác khiếu nại, tố cáo năm 2017.

Hội nghị lấy ý kiến về Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)

27/09/2017 00:00

(Thanh tra) - Chiều 26/9, tại TP Nha Trang, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc...

Tiếp tục tranh luận về tố cáo qua email, điện thoại

18/08/2017 00:00

(Thanh tra)- Có nên mở rộng hình thức tố cáo qua điện thoại, fax, thư điện tử; giải quyết tố cáo nặc danh, mạo danh thế nào... tiếp tục là nội dung có nhiều ý kiến trái chiều tại phiên họp Ủy ban...

Cần tăng cường đối thoại trong tiếp dân, giải quyết KN,TC

11/07/2017 00:00

(Thanh tra)- Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Thanh tra diễn ra ngày 10/7/2017.