06:09 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tiến hành thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

15/03/2024 08:04

Ngày 15/3/2024, Tại trụ sở Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết...

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực

29/12/2023 15:41

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra.

Ngành Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 23,4 tỷ đồng

22/12/2023 15:29

Năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra; đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu quản lý Nhà nước của cấp...

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ngành Thanh tra Đắk Lắk phát hiện sai phạm kinh tế hơn 15 tỷ đồng

26/10/2023 17:36

Trong 9 tháng đầu năm 2023, ngành Thanh tra của tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 368 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 15 tỷ đồng, 17,47 ha.

Ngày 11/8/2023, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Ea H’Leo

14/08/2023 15:46

Ngày 11/8/2023, Tại trụ sở UBND huyện Ea H’Leo, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Ea H’Leo theo Quyết định số 117/QĐ-TTr ngày 08/8/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Đắk...

Triển khai hoạt động thanh tra thường xuyên trên các lĩnh vực

10/08/2023 16:07

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2023, tháng 7/2023, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai hoạt động thanh tra thường xuyên trên các lĩnh vực, qua đó kịp thời phát hiện những sai phạm và...

Thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra

17/07/2023 10:58

Sáng 14/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk giao ban công tác tháng 03/2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 04 năm 2023

04/04/2023 14:04

Ngày 03/4/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức họp giao ban công tác tháng 03, nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 năm 2023. Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Huấn chủ trì cuộc họp; tham dự có các Phó...

Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực

06/01/2023 13:43

Sáng 6/1, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ...

Tổng kết công tác ngành Thanh tra Đắk Lắk năm 2022

31/12/2022 15:39

Chiều 30/12, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023...

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30/12/2022 15:23

Ngày 29/12/2022, Tại Trụ sở Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện M’Đrắk

29/12/2022 15:20

Ngày 28/12/2022, Tại trụ sở UBND huyện M’Đrắk, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện M’Đrắk.

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19/12/2022 15:16

Ngày 17/12/2021, Tại trụ sở Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Krông Năng

18/11/2022 10:05

Ngày 16/11/2022, Tại trụ sở UBND huyện Krông Năng, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Krông Năng theo Quyết định số 134/QĐ-TTr ngày 10/11/2022 của Chánh Thanh tra...

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Lắk

17/11/2022 08:33

Ngày 15/11/2022, Tại trụ sở UBND huyện Lắk, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Lắk.