05:50 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024

Thanh tra Chính phủ tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022

29/03/2024 07:47

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hành lang pháp lý thuận lợi để hoạt động thanh tra từng bước chuyên nghiệp, hiệu quả

17/11/2023 08:59

Luật Thanh tra năm 2022 với nhiều điểm mới đã và đang tạo hành lang pháp lý để hoạt động thanh tra minh bạch, từng bước chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại UBND huyện Lắk.

27/10/2023 17:58

Trong hai ngày 25 và 26/10, Thanh tra tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Lắk tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...

Báo Đắk Lắk và Thanh tra tỉnh ký kết chương trình phối hợp

14/07/2023 14:14

Chiều 7/7, Báo Đắk Lắk và Thanh tra tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2025.

Những điểm mới, nổi bật của Luật Thanh tra 2022

01/07/2023 10:15

Luật Thanh tra 2022 được Quốc hội thông qua vào ngày 14/11/2022 và thay thế Luật Thanh tra 2010.

Nhiều điểm mới trong Luật Thanh tra (sửa đổi)

16/11/2022 09:53

Ngày 14/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi) với 459 đại biểu tán thành (bằng 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội). Một trong những điểm mới là được thành lập thanh tra tổng cục,...

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh

10/11/2022 09:38

Sáng 09/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

08/11/2022 09:14

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, từ ngày 20/10 đến 04/11/2022, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk...

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại UBND huyện Krông Năng.

04/11/2022 10:06

Trong hai ngày 03 và 04/11/2022 Thanh tra tỉnh đã phối hợp cùng UBND huyện Krông Năng tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho...

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại UBND huyện Krông Ana

01/11/2022 08:41

Từ ngày 27 đến 28/10/2022 Thanh tra tỉnh đã phối hợp cùng UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ,...

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022 tại UBND huyện Ea H’Leo .

24/10/2022 18:55

Trong hai ngày 20 và 21 /10/2022 Thanh tra tỉnh đã phối hợp cùng UBND huyện Ea H’Leo tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho...

Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gia đoạn 2022 – 2025

05/10/2022 08:22

Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gia đoạn 2022 – 2025

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/08/2022 18:12

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

20/01/2022 14:27

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

09/11/2021 14:22

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai những hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề: “Thanh tra tỉnh phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác xây dựng thi hành pháp...