06:40 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024

Để tròn vai “tai mắt của trên, người bạn của dưới”

22/11/2023 07:10

Khắc ghi lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, ngành Thanh tra tỉnh không ngừng nỗ lực hoàn thành trọng trách được tin tưởng giao phó.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thanh tra: “Chất” đi đôi với “lượng”

22/11/2023 07:02

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được Thanh tra tỉnh triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và...

Thanh tra Đắk Lắk: Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm

22/11/2023 06:54

Cách đây 78 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt với nhiệm vụ là giám sát tất cả công việc và nhân viên của các ủy ban nhân dân và các cơ...

Lan tỏa những kinh nghiệm quý từ công tác dân vận chính quyền

07/09/2023 15:16

Thông qua các tiết mục tiểu phẩm dân vận khéo, 19 đội thi tham gia Hội thi “Dân vận khéo các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh năm 2023” đã lựa chọn các tình huống điển hình trong công tác dân vận...

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đạt giải Ba Hội thi “Dân vận khéo”

29/08/2023 13:57

Ngày 24 - 25/8/2023, tại thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh năm 2023. Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã tham gia và đạt giải Ba...

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật

20/05/2022 14:56

Sáng 20/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo Luật gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí (sửa đổi). Ủy...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác đầu tư công

27/04/2022 14:58

Sáng 26/4, Tỉnh ủy tổ chức Hôị nghị chuyên đề về công tác đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phiên họp thứ 20 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

06/08/2021 00:00

Ngày 05/8/2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ 20, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo...

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp

29/07/2021 00:00

Sau 9 ngày làm việc (từ ngày 20 đến ngày 28/7/2021), chiều 28/7, tại phòng Diên Hồng Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất – Quốc hội khóa XV. Kỳ họp được...

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới

29/07/2021 00:00

<p><span style="background-color:rgb(241, 241, 241); color:rgb(102, 102, 102); font-family:roboto condensed,arial,helvetica,sans-serif; font-size:14.6667px">Chiều 28/7, tại Nh&agrave; Quốc hội, dưới...

Phê chuẩn nhân sự cấp phó và ủy viên các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

23/07/2021 00:00

<h2 style="text-align:justify">Ủy ban Thường vụ Quốc hội đ&atilde; ph&ecirc; chuẩn danh s&aacute;ch Ph&oacute; Chủ tịch, Ph&oacute; Chủ nhiệm, Uỷ vi&ecirc;n Thường trực, Uỷ vi&ecirc;n chuy&ecirc;n...

Ông Vương Đình Huệ: Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống COVID -19

23/07/2021 00:00

<h2 style="text-align:justify">(Thanh tra) - Ch&iacute;nh phủ sẽ x&acirc;y dựng tờ tr&igrave;nh về ph&ograve;ng, chống dịch COVID -19; Ủy ban X&atilde; hội sẽ tiến h&agrave;nh thẩm tra để Quốc hội xem...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV – tiền đề cho thành công của toàn khóa

22/07/2021 00:00

<p><span style="background-color:rgb(241, 241, 241); color:rgb(102, 102, 102); font-family:roboto condensed,arial,helvetica,sans-serif; font-size:14.6667px">S&aacute;ng 20/7, tại Hội trường Di&ecirc;n...

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đắk Lắk: Tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh khóa X

01/07/2021 00:00

<p><em>S&aacute;ng 30/6, trong khu&ocirc;n khổ Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đắk Lắk kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2021-2026 đ&atilde; tiến h&agrave;nh bầu c&aacute;c chức danh l&atilde;nh đạo chủ chốt của...

Ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

01/02/2021 00:00

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng