18:37 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 08 Năm 2022

Phê duyệt kết quả Chỉ số CCHC hành chính năm 2021 các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

23/06/2022 19:35

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả Chỉ số CCHC hành chính năm 2021 các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

14 tiểu phẩm tiêu biểu tại Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk

15/06/2022 09:46

Ngày 03/6/2022 Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 946/STTTT-TTBCXB về tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022.

Triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Cải cách hành chính

08/04/2022 15:14

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2618/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm...

Sửa đổi, bổ sung quy định trong giải quyết thủ tục hành chính qua một cửa, một cửa liên thông

09/03/2022 14:21

Ngày 6/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Bộ Nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

16/02/2022 10:38

Ngày 09/11/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5614/BNV-VTLTNN đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Hội nghị tập huấn trực tuyến cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

25/11/2021 10:18

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC).

Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

22/07/2021 00:00

Cải cách hành chính được Đại hội lần thứ XVII của tỉnh xác định là một trong 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Thực tiễn giai...

Đắk Lắk đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

15/07/2021 00:00

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk cho biết, Tổ giúp việc của Ban đã phối hợp với các Sở, ngành rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính hiện đang còn hiệu lực áp dụng để thực hiện...

Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030 và sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy; tổng kết nhiệm vụ CCHC của tỉnh năm 2020

22/01/2021 00:00

Sáng 20/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030 và sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU...

Ngày 04/01/2021 Chánh Thanh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-TTr về cải cách hành chính năm 2021 tại Thanh tra tỉnh.

05/01/2021 00:00

Thực hiện Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2021;  Công văn số 2494/SNV-CCHC ngày 10/12/2020 của...

Công bố Quyết định kiểm tra Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29/09/2020 00:00

Sáng 29/9, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Đoàn kiểm tra 1570) đã tổ chức họp trực tuyến công bố Quyết định kiểm tra cải cách hành...

Tập huấn sử dụng Phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

25/09/2020 00:00

Ngày 22 và 23/9/2020, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng Phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về cách mạng 4.0

24/04/2020 00:00

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vừa...

Qúy 1/2020 các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra triển khai đúng tiến độ

22/04/2020 00:00

Theo đánh giá tại Báo cáo quý 1/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ CCHC đảm bảo đúng tiến độ như: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực...

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

10/01/2020 00:00

Ngày 31-12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0

Hôm qua: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0

Liên kết website