06:15 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024

Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học năm 2020 của Thanh tra Chính phủ

01/01/2020 00:00

Ngày 9/12/2019, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về việc tuyển chọn đề tài khoa học năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.