18:23 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 08 Năm 2022

Kết quả thực hiện công tác năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/12/2021 16:06

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/11/2021 16:00

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 11 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 10 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/10/2021 15:56

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/09/2021 15:52

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 8 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/08/2021 15:18

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 8 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 7 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/07/2021 15:14

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 7 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/06/2021 15:08

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 5 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/05/2021 14:53

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 4 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

28/04/2021 14:46

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 4 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng Quý I năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/03/2021 14:18

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý I năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 02 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

28/02/2021 11:38

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 02 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

30/01/2021 10:53

Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 01 năm 2021 của Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

Thông báo về Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2020

07/01/2021 00:00

Ngày 07/01/2021 UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 04/BC-UBND về Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2020

Thông báo về Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2020

02/10/2020 00:00

Ngày 02/10/2020 UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 265/BC-UBND về Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2020

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0

Hôm qua: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0

Liên kết website