05:37 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024

Kế hoạch Tổ chức triển khai phong trào thi đua của Ngành thanh tra Đắk Lắk năm 2022

26/01/2022 06:02

Ngày 25/01/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-TTr về việc Tổ chức triển khai phong trào thi đua của Ngành thanh tra Đắk Lắk năm 2022

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

20/10/2021 06:09

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030