18:10 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 08 Năm 2022
Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thanh tra tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
STT Tiêu đề văn bản Hạn góp ý Góp ý Chi tiết
1 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 23/08/2021
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết