Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tổ chức bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập đối với 10 người có chức vụ, quyền hạn công tác tại 03 đơn vị trực thuộc tỉnh trong năm 2022

Ngày đăng: 14/10/2022 14:29