19:15 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 39/TTr-VP ngày 14/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp và tồn đọng, kéo dài
Nội dung trích yếu Thực hiện Công văn số 172/UBND-NC ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/02/2019, địa chỉ số 32 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Ngày ban hành 14/02/2019
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 19022019094957_CV 39 rà soát các vụ đông người phức tạp.rar