19:29 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Báo cáo tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
Nội dung trích yếu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thu thập tài liệu, tổng hợp Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018 theo đề cương, phụ lục ban hành kèm theo và cung cấp tài liệu chứng minh (bản photo hoặc file pdf) gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp chung trước ngày 10/4/2019; báo cáo gửi bằng văn bản và file mềm qua hộp thư điện tử (phongpctn@thanhtra.daklak.gov.vn). Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời qua Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh số điện thoại liên hệ: 3.978.012 để được hướng dẫn, giải đáp./. Tài liệu đính kèm: - Tài liệu hướng dẫn; - Đề cương báo cáo; - Phụ lục tổng hợp.
Ngày ban hành 10/04/2019
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 21032019150716_Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng.rar