19:47 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 180/TTr-VP ngày 04/6/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý II, 6 tháng dầu năm 2019
Nội dung trích yếu Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra các sở, ban, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý II và 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về Thanh tra tỉnh, địa chỉ số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi file điện tử kèm theo qua các địa chỉ Emai: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn và phongpctn@thanhtra.daklak.gov.vn trước ngày 10/6/2019 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.
Ngày ban hành 05/06/2019
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 05062019101609_Các biểu mẫu BC bổ sung theo yêu cầu của TTr CP.rar