18:12 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 405/TTr-VP ngày 12/11/2019 về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019
Nội dung trích yếu Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/11/2019 tính theo dấu bưu điện đồng thời gửi file điện tử về Thanh tra tỉnh qua hộp thư điện tử: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn
Ngày ban hành 19/11/2019
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 19112019090944_CV405TTr-VP tổng kết thi đua khen thưởng 2019.rar