19:02 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 157/TTr-NVI ngày 24/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng
Nội dung trích yếu Thanh tra tỉnh yêu cầu Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố khẩn trưởng hoàn thành Kết luận thanh tra, Báo cáo kết quả thanh tra (kèm theo biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu có liên quan) gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 28/4/2020 (đồng thời gửi kèm file qua địa chỉ mail: thutrangttr@gmail.com).
Ngày ban hành 24/04/2020
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: