20:35 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Đề cương Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và điển hình tiên tiến ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020
Nội dung trích yếu Báo cáo tổng kết phong trào thi đua trong giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 và gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh trƣớc ngày 20/5/2020
Ngày ban hành 20/05/2020
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 07052020160653_ĐỀ CƯƠNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NGÀNH THANH TRA (GD 2015 - 2020) Final.doc