18:14 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Kế hoạch số 4866/KH-UBND ngày 08/06/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019
Nội dung trích yếu Đè nghị các cơ quan đơn vị thực hiện theo đúng biểu mẫu đính kèm Kế hoạch số 4866/KH-UBND ngày 08/06/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành 12/06/2020
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 12062020142544_bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2019.rar