18:33 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021
Nội dung trích yếu Thanh tra tỉnh nhận được Công văn số 397/TCBTT-ĐT, ngày 06/8/2020 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Theo đó, năm 2021, Trường Cán bộ Thanh tra dự kiến tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… Nhà trường cũng thông báo rõ đối tượng chiêu sinh, nội dung, thời gian đào tạo của từng chương trình cụ thể.
Ngày ban hành 18/08/2020
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 19082020140702_Đăng ký nhu cầu đào tạo 2021.rar