18:51 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 56/TTr-VP ngày 02/02/2021 về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi.
Nội dung trích yếu Thực hiện Công văn số 205/TTCP-PC ngày 29/01/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi. Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các Phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh góp ý vào dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi; các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/02/2021 để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian quy định.
Ngày ban hành 02/02/2021
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 22022021162811_Góp ý sửa đổi luật thanh tra.zip