20:10 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 470/TTr-VP ngày 02/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc Báo cáo kết quà công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III, 9 tháng đầu năm 2022
Nội dung trích yếu Báo cáo kết quà công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III, 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022
Ngày ban hành 06/09/2022
Hình thức văn bản Công văn
Ghi chú
File đính kèm: 470_CV yeu cau BC cong tac Quy III, 9 thang nam 2022-fin.pdf