19:42 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 5518/UBND-NC ngày 14/7/2016 về việc Triển khai báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Nội dung trích yếu ngoài việc báo cáo theo đề cương hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải báo cáo rõ thêm về một số nội dung như biểu nhiệm vụ kèm theo công văn này.
Ngày ban hành 18/07/2016
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 03072017083941_5518.pdf