19:55 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Kế hoạch số 6547/KH-UBND ngày 21/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân và Đề cương báo cáo kèm theo
Nội dung trích yếu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố tiến hành tổng kết; xây dựng báo cáo tổng kết 3 năm, thi hành Luật Tiếp công dân. - Nội dung báo cáo theo đề cương báo cáo tổng kết; - Thời kỳ báo cáo : Từ ngày 01/7/2014 đến 01/7/2017; - THình thức và thời hạn gửi Báo cáo: Các cơ quan, đơn vị thực hiện và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, đồng thời gửi file điện tử kèm theo qua địa chỉ vanphongf@thanhtra.dklak.gov.vn trước ngày 15/9/2017
Ngày ban hành 22/08/2017
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 01092017142501_CV TỔNG KẾT3 NĂM THỰC HIỆN LUẬT TCD.rar