20:25 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 295/TTr-VP ngày 27/9/2017 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 501/KH-HĐND ngày 13/9/2017 của HĐND tỉnh
Nội dung trích yếu Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo về Thanh tra tỉnh theo địa chỉ số 32 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời gửi File điện tử kèm theo qua địa chỉ Email: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn trước ngày05/10/2017 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
Ngày ban hành 27/09/2017
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 27092017163953_295 TTr-VP.pdf