19:35 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số2643/UBND-NC ngày05 /4/2018 về việc Triển khai báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Nội dung trích yếu Đề cương và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác Phòng chống Tham nhũng cấp tỉnh năm 2017
Ngày ban hành 28/03/2018
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 19042018164457_Bộ chỉ số PCTN 2017.rar