20:05 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 296/TTr-VP ngày 20/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Nội dung trích yếu Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh góp ý vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 24/9/2018 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian quy định.
Ngày ban hành 20/09/2018
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 20092018111818_Góp ý NĐ QĐ Luật Tố cáo.rar