18:56 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 370/TTr-VP ngày 27/9/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh V/v lkhảo sát, thăm dò sự hài lòng qua giao dịch thủ tục hành chính tại Thanh tra tỉnh
Nội dung trích yếu Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-TTr ngày 29/12/2017 của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch số 08/KH-TTr ngày 15/01/2018 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện duy trì, cải cách Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 năm 2018; Thanh tra tỉnh đã áp dụng cải cách hành chính, cải tiến chất lượng cung ứng dịch, hướng tới sự hài lòng của các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính, giải quyết các công việc có nội dung liên quan đến các tổ chức và cá nhân. Để có cơ sở đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của các tổ chức và cá nhân đến giao dịch hành chính tại Thanh tra tỉnh; Thanh tra tỉnh tiến hành khảo sát sự hài lòng trong giao dịch hành chính, lấy ý kiến nhận xét, đóng góp về tinh thần, thái độ phục vụ, chất lượng xử lý cũng như thời gian giải quyết hồ sơ thông qua “Phiếu Khảo sát” (gửi kèm theo). Phiếu Khảo sát xin gửi về Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, số 32 Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trước ngày 08/10/2018. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.
Ngày ban hành 27/09/2018
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 08102018083748_Phiếu khảo sát TTHC.rar