20:20 Thứ năm , Ngày 20 Tháng 06 Năm 2024
Tên văn bản Công văn số 19/TTr-VP ngày 21/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc lấy ý kiên góp ý đối với dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác TCD, GQKN, TC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nội dung trích yếu Thực hiện Công văn số 291/UBND-TH ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quý I năm 2019; theo đó, giao cho Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng dự thảo Chỉ thị nêu trên; để hoàn thiện văn bản trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý vào dự thảo Chỉ thị; (dự thảo Chỉ thị được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: http://thanhtra.daklak.gov.vn/BaoCao); các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/01/2019 bằng văn bản hoặc góp ý trực tiếp vào dự thảo (file điện tử gửi tới địa chỉ: vanphong@thanhtra.daklak.gov.vn) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền. Rất mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.
Ngày ban hành 30/01/2019
Hình thức văn bản
Ghi chú
File đính kèm: 23012019142103_19 TTr_VP.rar