Công bố quyết định thanh tra tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin và thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày đăng: 15/02/2022 14:39