06:05 Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024

Khảo sát về giao diện trang web

Tham gia khảo sát

Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

Nội dung khảo sát về thái độ của cán bộ nhận hồ sơ của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk. Vui lòng phản hồi ý kiến của quý vị.

Tham gia khảo sát